BARBAR von Leibitz Obergasse

BARBAR von Leibitz ObergasseMSBL Šalgovce 2008.
V dňoch 21. – 22. júna 2008 sa konali medzinárodné skúšky v brlohovaní na lišku v Šalgovciach. BARBAR von Leibitz Obergasse absolvoval
1. štart: vyhnanie v čase 1,32
2. štart: vyhnanie v čase 0,42
to znamená v I. cene so ziskom titulu CACIT,
celkovo 9. v poradí zo 128 zúčastnených jedincov.