LUDANICE 25.-26.6.2011

SKCHJGDT usporiadal MSBL, kde BARBAR von Leibitz Obergasse v prvom kole zatlača škodnú do tretieho kotla, tam ju otača a pri vyháňaní v druhom kotli, ktorý bol otvorený  na pokyn rozhodcu v čase 2,46, je rozhodcom hlásený chvat 1.PT. V druhom kole zatláča škodnú do tretieho kotla, tam ju otáča a v čase 1,10 vyháňa.