MSBL Podolie 30. – 31. júl 2011

Na MSBL všetkých brlohárov BARBAR von Leibitz Obergasse v prvom kole vyháňa škodnú v čase 0:33 a v druhom kole vyháňa škodnú v čase 0:48. V celkovom poradí teriérov sa umiestňuje na 5. mieste, po troch psoch maďarských vodičov a jednom slovenskom psovi sa stáva druhým najúspešnejším slovenským psom.