Vinohrady nad Váhom 2.7. – 3.7.2011

SKCHTaF usporiadal MSBLT, kde EXITUS Leibitz Slope v prvom kole zatláča škodnú do tretieho kotla v čase 0,19, tam na škodnú doráža s pokusmi o chvat do konca skúšobného času. V druhom kole zatláča škodnú do zníženia za druhým kotlom – komín,  tam na škodnú doráža s pokusmi o chvat do konca skúšobného času.