Tituly, triedy, klasifikácia

TRIEDY
trieda dorastu 6 – 9 mesiacov
trieda mladých 9 – 18 mesiacov
trieda stredná 15 – 24 mesiacov
trieda otvorená od 15 mesiacov
trieda pracovná od 15 mesiacov so skúškou z výkonu
trieda šampiónov od 15 mesiacov s titulom INTERSCHAMPION alebo SCHAMPION
trieda veteránov od 9 rokov veku

KLASIFIKÁCIA
výborný stužka modrá
veľmi dobrý stužka červená
dobrý stužka zelená
dostatočný stužka ružová
veľmi nádejný stužka žltá
nádejný stužka biela

TITULY
CAJC čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1
v triede mladých.
CAC čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dosiahli v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1.
r – CAC môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.
CACIB čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB.
r – CACIB môžu získať druhy najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením r – CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.
BOB udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena podľa. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získaly CACIB a CAJC.