Welsh Terrier (Velšteriér)

Výška psa
max.39cm

Výška fenky
max.39cm

Váha
9-9,5kg

Zem pôvodu
Veľká Británia

Celkový vzhľad
Živý, bystrý, pracovitý, vyvážený a kompaktný pes.

Charakteristika
Poslušný a ľahko ovládateľný.

Povaha
Šťastný, veselý, len zriedka opatrný. Hravý a odvážny, nie však agresívny, ale je vždy, keď je to potrebné, pripravený zasiahnuť.

Hlava a lebka
Plochá v mozkovni, primerane široká medzi ušami. Čeľuste sú silné, výrazné, skôr hlbšie, “pevné”. Stop nie je príliš výrazný, vzdialenosť od stopu k nosu je rovnako veľká, ako vzdialenosť od stopu po tylový hrboľ. Nos je čierny.

Oči
Malé, dobre uložené, tmavej farby, výrazu vyjadrujúceho temperament. Okrúhle, vystupujúce oči sú nežiaduce.

Uši
Tvaru písmena V, malé, nepríliš ľahké, vysoko nasadené, dopredu preklopené, priliehajúce k lícam.

Papuľa
Silné čeľuste, skus pravidelný, nožnicovitý.

Krk
Primerane dlhý a silný, ľahko klenutý, plynulo prechádzajúci do pliec.

Trup
Chrbát je krátky, s dobre vyvinutými rebrami, bedra silné, hrudník hlboký a primerane široký.

Hrudné končatiny
Lopatky dlhé, elegantné, správne uložené, s vrcholmi smerujúcimi dozadu. Voľné končatiny sú rovné, svalnaté, silných kostí, s kolmými, silnými zápästiami.

Panvové končatiny
Silné, stehna svalnaté, správnej dĺžky, pätové kĺby dobre zauhlené, nízko pri podklade uložené, silných kostí.

Labky
Malé, okrúhle, podobné mačacím.

Chvost
Vysoko nasadený, veselo nesený, nie však príliš zatočený, primerane skrátený.

Pohyb
Hrudné i panvové končatiny smerujú v pohybe priamo vpred, pohybujú sa paralelne. Lakte sa pohybujú kyvadlovito, volne, nie sú ani vybočené, ani vbočené.

Srsť
Hrubá, tvrdá, priliehajúca, hustá. Srsť bez podsady je nežiadúca.

Zafarbenie
Prednosť má čierna farba s pálením nebo čiernosivá s pálením, bez čiernej na prstoch. Čierna farba na predpätí je veľmi nežiaduca.

Vady
Všetky odchýlky od uvedených požiadavkou majú byť posúdené čo do závažnosti podľa stupňa svojho vyjadrenia.