Barbar a Bora

Barbar a BoraDňa 26. a 27. júna 2010 na MSBL v Dojči nám robili radosť:
26.6.2 Barbar von Leibitz Obergasse vyhnaním v čase 1,13 a
Bora von Leibitz Obergasse vyhnaním v čase 0,28.
27.6. Barbar von Leibitz Obergasse chvatom v 2. polovine tela v čase 0,42 a
Bora von Leibitz Obergasse chvatom v 2. polovine tela v čase 0,46.