MSBL Podolie

Medzinárodné skúšky brlohárov hodnotíme ako neúspech. Nepodarilo sa nám obhájiť úspech z minulého roku, keď bol Barbar, ako pes najúspešnejším slovenským teriérom. Teraz síce zatlačil líšku v niekoľkých sekundách do tretieho kotla, ale chvat za 1. polovicu tela znamenal II.cenu a koniec nádejam na obhajobu minulého roka.